Regulamin

Regulamin ON Nightmare

1. Każdy z członków grupy podlega dowódcy oraz jego zastępcy, ponadto obowiązuje hierarchia wojskowa wg nadanych stopni
2. Warunkiem przyjęcia do grupy jest posiadanie ukończonych 16 lat i napisanie tematu w dziale rekrutacja wg podanego wzoru oraz pojawienie się na otwartym treningu
3. W ciągu roku od otrzymania stopnia szeregowego należy zaopatrzyć się w mundur dowolnego wzoru w kamuflażu „Camogrom” lub „Cyfrowa flora” oraz w przypadku posiadania repliki elektrycznej wymienić wtyczki okablowanie na t-deans (t-connector)
4. Obowiązkiem każdego członka jest branie udziału w życiu grupy poprzez udział w dyskusjach na forum i regularnym pojawianiu się na treningach/manewrach
5. Po pojawieniu się tematu o treningu/manewrach każdy członek ma obowiązek zapoznać się i określić swoja obecność w przeciągu 5 dni
6. Każda ranga na forum odpowiada randze podczas treningów i rozgrywek.
7. Nieporozumienia i animozje na gruncie prywatnym, nie będą tolerowane w publicznej komunikacji jak i podczas treningów/manewrów
10. Awanse
– Każdy z członków może zostać awansowany na wyższy stopień.
– Na Szeregowego awansowany jest każdy kandydat do teamu jeżeli przejdzie przez weryfikację.
– Na Starszego szeregowego awansowany jest szeregowiec, który wykazał się w stopniu bardzo dobrym umiejętnościami teoretycznymi oraz praktycznymi w zakresie działania w taktyce zielonej, czarnej i czerwonej.
– Do korpusu sierżantów awansowana jest Starszy szeregowy który wykazał się umiejętnościami organizacyjnymi i potrafi dowodzić innymi.
-Do korpusu oficerów są awansowani sierżanci którzy wykazali się dużym zaangażowaniem i wybitnymi zdolnościami organizacyjnymi
11. Degradacje/Wydalenie z teamu
– Kandydat może nie przejść weryfikacji teamu. Wiąże się to z usunięciem z teamu.
– Każdy może być zdegradowany rangę niżej przez dowództwo, jednakże musi się to wiązać z naruszeniem regulaminu/PASG/ogólnie rozumianego bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku lub rażącą niesubordynacją.